0913 167 179
Tin tức

Thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu sẽ đạt 20 tỉ USD vào năm 2020

Theo một báo cáo mới từ Nghiên cứu Thị trường lớn (BMR), thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu sẽ đạt 20 tỉ USD vào năm 2020, tăng so với mức 14,9 tỉ USD năm 2013.

Thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu phát triển

Thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ ổn định và dự kiến sẽ tăng trong tương lai do nhu cầu ngày càng tăng đối với thịt và các sản phẩm thịt trên thế giới.
© Copyright 2024- Design by TRIỆU TÍN
PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - DẦU CÁ -  DỊCH CÁ - DẦU GAN MỰC - LECITHIN
PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - DẦU CÁ -  DỊCH CÁ - DẦU GAN MỰC - LECITHIN