0913 167 179

Thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu sẽ đạt 20 tỉ USD vào năm 2020

Theo một báo cáo mới từ Nghiên cứu Thị trường lớn (BMR), thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu sẽ đạt 20 tỉ USD vào năm 2020, tăng so với mức 14,9 tỉ USD năm 2013.

Sự gia tăng tiêu thụ thịt toàn cầu là yếu tố chính làm gia tăng nhu cầu về thức ăn chăn nuôi và các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi trên thị trường.

Các khu vực châu Á Thái Bình Dương và LAMEA (châu Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi) đang đòi hỏi rất nhiều sản phẩm thịt chất lượng tốt hơn để phục vụ cho nhu cầu trong khu vực này. Một loạt các yếu tố khác chi phối thị trường là mối quan tâm của người tiêu dùng về chất lượng thịt và an toàn của các sản phẩm thịt sau các dịch bệnh bùng phát gần đây đã buộc các nhà sản xuất thịt tập trung vào chất lượng thức ăn cung cấp cho động vật.
 
Sự thay đổi trong các quy định trên toàn thế giới đang có tác động bất lợi trên thị trường thịt trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Phân khúc vật nuôi của thị trường thức ăn chăn nuôi được phân chia thành thịt lợn, thủy sản, gia súc và gia cầm.
 
Phân khúc gia cầm thị trường đem lại doanh thu cao nhất trong số các phân khúc thị trường. Điều này là do nhu cầu tăng ở các nước đang phát triển, khu vực sản xuất thịt gia cầm nhiều nhất. Sự dễ dãi trong các quy định của thị trường này cũng đã góp phần làm gia tăng nhu cầu và khuyến khích các công ty đa quốc gia đầu tư vào thị trường này, do đó làm cho thị trường này thậm chí còn cạnh tranh hơn.
 
Các hạn chế lớn của thị trường này là sự khác biệt trong quy định giữa các quốc gia có ảnh hưởng xấu đến thị trường thịt trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển và đang phát triển. Nhu cầu phát triển nhanh trên thị trường châu Á Thái Bình Dương đối với phụ gia thức ăn do sự gia tăng sản xuất thịt và xuất khẩu đang chứng tỏ là một cơ hội cho thị trường này.
© Copyright 2024- Design by TRIỆU TÍN
PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - DẦU CÁ -  DỊCH CÁ - DẦU GAN MỰC - LECITHIN
PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - DẦU CÁ -  DỊCH CÁ - DẦU GAN MỰC - LECITHIN